Disclaimer

Door uw bezoek aan deze website en/of het gebruik van deze website, bent u automatisch gebonden aan wat hieronder volgt.

De informatie die op deze website staat en toegankelijk is, wordt door Asarté verstrekt als algemene leidraad en is bedoeld om de gebruiker algemene informatie die van belang is te bieden. De verstrekte informatie is niet bedoeld om advies, raadplegingen of dienstverlening van juridische, boekhoudkundige, fiscale of andere professionele aard te vervangen noch als alternatief daarvoor te dienen. Asarté, zijn partners, bestuurders, opdrachtgevers, subagenten of werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor om het even welke directe, indirecte, incidentele, bijzondere schade, smartengeld, schadevergoeding, gevolg- of andere schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving), ongeacht de vorm van de handeling, met inbegrip van maar niet beperkt tot een overeenkomst, nalatigheid of andere bedrieglijke handeling, als gevolg van of in verband met deze website, de inhoud of informatie die door het gebruik van deze website toegankelijk is of het kopiëren, weergeven of anderszins gebruiken hiervan.
Omdat de inhoud van deze website auteursrechtelijk beschermd is, kan het ongeoorloofde gebruik van materialen op deze website een inbreuk vormen op auteursrecht, merkenrecht en andere wetten. Als een gebruiker zaken van onze website voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik downloadt, moet hij alle vermeldingen met betrekking tot auteursrecht, handelsmerken of andere soortgelijke vermeldingen in de originele materialen handhaven in kopieën van het materiaal. Materialen op deze website mogen niet gewijzigd, gereproduceerd of openbaar vertoond, uitgevoerd of verspreid worden of voor publieke of commerciële doeleinden gebruikt worden.
Links naar derden worden verstrekt voor het gemak van de websitegebruikers. Asarté heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de websites of hun inhoud waar de links naartoe verwijzen. Asarté is verplicht om zijn reputatie en handelsmerken te beschermen en behoudt zich het recht voor om te verlangen dat links naar deze website worden verwijderd.
Uitdrukkelijke toestemming is vereist om het ons logo en/of onze naam te gebruiken. U kan hiervoor een schriftelijke toestemming vragen aan Asarté.
Volgende zaken zijn uitdrukkelijk verboden en kunnen inbreuken op het merkenrecht en auteursrecht vormen:

  • Links waarbij ons logo en/of onze naam ongeoorloofd worden gebruikt
  • Framing, inline links of metatags
  • Hyperlinks of vormen van links die de URL verhullen en de homepage omzeilen