Particulieren

U wil uw familie en bezittingen beschermen tegen verlies. Asarté kiest samen met u de beste formule uit voor uw wagen, uw huis, de gezinspolis, uw vrije tijd, uw pensioen,…

Veel aspecten van uw leven kunnen goed verzekerd worden. Uw persoonlijke situatie en uw levensvisie zijn bepalend voor datgene waarvoor u in aanmerking komt.

Uw familie

Samen zoeken we naar oplossingen om uw gezin te verzekeren tegen ongevallen, schade bij derden en ziekte.

Uw bezittingen

Huizen, inboedel, auto’s, moto’s en boten wil u graag beschermen tegen verlies, ongevallen en diefstal.

Uw gezondheid

Dankzij een nuttige verzekering zorgt u ervoor dat het bezoek aan een ziekenhuis achteraf niet pijnlijker wordt dan het bezoek zelf.

Uw toekomst

U wil niet inboeten aan levenskwaliteit op het ogenblik dat u stopt met werken. Daarnaast denkt u misschien ook aan de financiële bescherming van uw nabestaanden. Asarté doktert het samen met u uit.