Schadebeheer

Asarté kreeg van de meeste maatschappijen de delegatie om schadedossiers zelf te regelen, wat de afhandeling van een schadegeval aanzienlijk versnelt.

  • Auto
  • Brand
  • Familiale
  • Dienstboden
  • Hospitalisatie
  • Arbeidsongevallen (bedrijf)
  • Rechtsbijstand
  • Bedrijfsschade
  • Patroonsverzekering
  • Watersport

Contacteer ons

Onze schade-afdeling is bereikbaar via schade@asarte.be

Geef u schade aan via aangifte@asarte.be