Asarte - Watersport verzekering
Asarte - Watersport verzekering

Watersport

Ten volle genieten van jou pleziervaartuig betekent zorgeloos kunnen varen  

Vaartuigen / Navires

Met meer dan 35 jaar ervaring op het water proberen we de perfecte oplossing te bieden om U volop te laten genieten van de watersport. Uitgebreide waarborgen voor zeil- en motorvaartuigen kunnen U daarbij helpen zonder de bescherming van de opvarenden te vergeten.

Met plezier bezorgen wij U een offerte op maat voor uw vaartuig.

Avec plus de 35 ans d’expérience sur l’eau, nous essayons d’offrir la solution parfaite pour profiter pleinement des sports nautiques. Des garanties étendues pour les bateaux à voile et à moteur peuvent vous aider sans oublier la protection de l’équipage.

Nous sommes heureux de vous fournir un devis personnalisé pour votre navire.

Jachthavens / Marinas

NL | Reeds verscheidene jaren verzekeren wij verschillende jachthavens in België. Jachthavens verzekeren is meer dan alleen maar de infrastructuur en het personeel beveiligen. Het vraagt een volledige doorlichting van uw risico’s en noden.

Graag stellen wij deze risico analyse op voor U zodat U zich vooral kan bezighouden met de hobby van uw leden en bezoekers.  

Contacteer ons gerust voor een afspraak.

FR | Depuis plusieurs années, nous assurons divers ports de plaisance en Belgique. Assurer les ports de plaisance, c’est plus que simplement sécuriser l’infrastructure et le personnel. Cela nécessite une analyse complète de vos risques et besoins.

Nous aimerions établir cette analyse de risque pour vous afin que vous puissiez vous concentrer principalement sur le passe-temps de vos membres et visiteurs.

N’hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous.