De 10 geboden van de brandpreventie

Hier vindt u enkele eenvoudige tips waarmee u de veiligheid van uw woning verhoogt.

Een gewaarschuwde verzekerde is er twee waard.

  1. Rookmelders: plaats er voldoende en op de geschikte plaatsen. Test ze en stof ze regelmatig af.
  2. Blussers: een noodzakelijke aanvulling van de rookmelders maar vaak vergeten. U kunt er krijgen in de AXA winkel tegen een zeer voordelige prijs.
  3. Brandwerend deken: bijzonder handig om een brandende frietketel te blussen.
  4. Sleutels: leg ze op een plaats die gekend en bereikbaar is door alle gezinsleden. Laat de uitgangsdeuren vrij.
  5. Jonge kinderen: Laat ze nooit alleen in de keuken, zeker wanneer er een frietketel of pan op het vuur staat.
  6. Kaarsen: wees spaarzaam met kaarsen en hou ze ver van brandbare stoffen. Doof een sigaret voor ze in de vuilbak te werpen en rook nooit in bed.
  7. Brandbare stoffen: (kledingstukken, gordijnen) nooit te dicht bij de verwarmingsinstallatie of halogeenlampen.
  8. Verwarmingsinstallatie: controleer regelmatig de goede werking ervan en sluit niet te veel toestellen aan op één stopcontact.
  9. Televisietoestel: schakel het televisietoestel of andere toestellen volledig uit. Laat ze niet in waakstand.
  10. Schoorsteen reinigen: laat elk jaar uw schoorsteen reinigen, indien het type van verwarminginstallatie dit vereist.

En breekt er desondanks toch brand uit, dan waarschuwt het signaal van de rookmelders om op tijd uw woning te verlaten.

Daarom vindt de wetgever de plaatsing van rookmelders zo belangrijk. De graad van verplichting verschilt echter naargelang de regio.

Waals Gewest
Brussels Gewest
Vlaams Gewest
Wat ?
Rookmelder verplicht voor alle woningen
Rookmelder verplicht voor huurwoningen
Rookmelder niet verplicht maar aangemoedigd
Hoeveel ?
– minstens 1 per woonniveau
– 2 per niveau > 80 m²
Minstens 1 in elke doorgangsplaats tussen de kamers en de buitendeur
—-
Welk type ?
Optische melder. Batterij met minstens 5 jaar garantie. Goedkeuring BOSEC *
Optische melder. Batterij met minstens 5 jaar garantie. Goed- keuring BOSEC *
—-
Wie?
– plaatsing of vervanging: eigenaar
– onderhoud (bv vervanging van de batterijen) en controle: huurder
– plaatsing en vervanging (ook van de batterijen): eigenaar
– controle van de werking: huurder
—-
Wanneer?
– Sinds 1.07.2003 voor alle woningen in opbouw
– Sinds 01.07.2006 voor alle woningen
Sinds 01.07.2005