Veiligheid van de bestuurder

Heel wat verzekerden denken dat wanneer ze omnium verzekerd zijn, de letselschade bij een ongeval, zelfs met schuld, vergoed wordt door hun verzekeraar. Deze opvatting strookt helaas niet met de werkelijkheid!
Daarom is veiligheid van de bestuurder in het kader van de dekking bescherming van personen een onmisbare aanvulling op de autoverzekering. Want hoewel de zwakke weggebruiker altijd vergoed wordt, zelfs bij een ongeval met schuld, is dat niet het geval bij de bestuurder, soms zelfs niet wanneer bij in zijn recht is!

Voertuig geleend? –> Bestuurder vergoed!

Eén van de grote troeven van de dekking veiligheid van de bestuurder is dat wie het opgegeven voertuig bestuurt, bij een ongeval vergoed wordt (behalve in geval van diefstal of frauduleus gebruik), zelfs indien hij eraan schuld heeft. De dekking is dus niet gekoppeld aan de persoon van de bestuurder, maar wel aan het in het contract opgegeven voertuig. De verzekerde leent zijn wagen uit aan een familielid of aan een derde? Dan speelt de dekking ten volle. De bestuurder van het opgegeven voertuig is ook gedekt in andere omstandigheden, zoals wanneer hij bijstand verleent aan de slachtoffers van een verkeerongeval, zich verplaatst om de gevarendriehoek te plaatsen in geval van defect of ongeval enz.

 

Vergoeding van schade of forfaitaire uitkering?

Bij de afsluiting van het contract heeft de verzekerde de keuze tussen 2 formules:
  • Forfaitaire vergoeding: Zoals de naam het aangeeft, betaalt de formule forfaitaire vergoeding de slachtoffers op basis van de kapitalen afgesloten voor elk type schade of interventie. De invaliditeitsgraad, die wordt bepaald op basis van de officiële Belgische schaal der invaliditeiten (OBSI). à houdt geen rekening met het uitgeoefende beroep. De uitbetaalde bedragen zijn definitief verworven en er is geen enkele subrogatie, behalve voor medische kosten. De formule tot uitkering van een forfaitair bedrag maakt het ook mogelijk om de inzittenden van het voertuig te dekken.
  • Vergoedende formule: Wanneer de bestuurder het slachtoffer is van een gedekt ongeval, wordt de vergoeding die aan hem toekomt, berekend op basis van de regels van het Belgisch gemeen recht. De reële schade wordt dus berekend in concreto, dat wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met alles wat het slachtoffer kenmerkt (beroep, gezinssituatie enz), maar niet met zijn eventuele aansprakelijkheid in de schade. De vergoeding wordt gestort na aftrek van de tegemoetkomingen van de derdebetalers. Het slachtoffer wordt schadeloos gesteld na voorlegging van de bewijsstukken van de medische kosten. Er wordt een voorschot op de vergoeding gestort in geval van overlijden en bij tijdelijke of blijvende ongeschiktheid, afhankelijk van de verwachtingen van de artsen. De voorschotten die door de maatschappij worden gestort in geval van invaliditeit als gevolg van letselschade, zijn definitief verworven. In geval van overlijden worden de rechthebbenden vergoed op basis van de werkelijke en volledige economische shcade en voor de begrafeniskosten. De bestuurder die het slachtoffer is van een ongeval, wordt dus volledig vergoed, op een eigen risico van 15% na in geval van blijvende invaliditeit, en voor maximum 500.000 € per schadegeval. In de meeste gevallen is deze vergoeding hoger dan de forfaitaire.