Nieuws

Vergelijking bancaire belegging en tak 23 investering

Bij de recente budgettaire regeringsmaatregelen zijn er een aantal extra belastingen binnengeslopen die elke spaarder-belegger serieus dreigen te treffen.

De maatregel die waarschijnlijk het meeste stof deed opwaaien was de verhoging van de roerende voorheffing van 15% naar 21% en in een aantal gevallen zelfs naar 25%. Er werden echter een hele reeks andere maatregelen getroffen die ook een direct effect zullen hebben op het nettorendement van uw eventuele obligatie- en fondsenbeleggingen. Vandaar dat het nu meer dan ooit tevoren de moeite loont om uw persoonlijke beleggingen even onder de loep te nemen.

In bijlage vind u een vergelijking tussen een belegging in een fonds of een obligatie via bancaire vorm en eenzelfde belegging via een tak23-verzekeringscontract.

In de vergelijking trachten we ‘appelen met appelen’ te vergelijken door alle effectieve kosten in rekening te nemen. Zo werden ook de eenmalige verzekeringstaks van 1,1% en de jaarlijkse beheerskost op de tak23 mee opgenomen in de berekeningen.

In het voorbeeld in bijlage, met een belegging met een jaarlijks brutorendement van 7%, bedraagt het verschil in nettorendement over een periode van 8 jaar maar liefst 19% tot 27%, afhankelijk van het feit of de roerende voorheffing 21% of 25% bedraagt op de bancaire beleggingsvorm. De oorzaak is dat u géén roerende voorheffing, beurstaks en leveringstaks betaalt via de tak23 oplossing.

asarte-Vergelijking bancaire belegging en tak 23 investering

Voor alle duidelijkheid: uw belegging is identiek, enkel de fiscale context is verschillend!

Ook bestaande bancaire portefeuilles kunnen onder bepaalde voorwaarden ingebracht worden in een tak23 oplossing waardoor u de voordelen creëert voor uw bestaande portefeuille.

Bovendien biedt een dergelijke tak23 oplossing een aantal troeven op het vlak van successieplanning.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u uw persoonlijke portefeuille even samen met ons vrijblijvend wil bekijken of meer informatie wenst over de unieke mogelijkheden die wij u kunnen bieden via de tak23 oplossing.

Het Asarté-team!

Disclaimer: Dit document verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met een beleggingsadvies. De verstrekte info is geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings of andere producten of diensten.

De informatie uit dit document werd zorgvuldig samengesteld. Asarté Invest geeft echter geen enkele garantie over de nauwkeurigheid, actualiteit, juistheid, volledigheid of opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties.