Nieuws

Corana-virus update: Pleziervaart is toegestaan !​

Sinds maandag 4 mei zijn er bepaalde regels aangenomen om nautische activiteiten opnieuw mogelijk te maken. Het is nu mogelijk om te zeilen, kajakken, kiten … met respect voor de regels van sociale afstand. Bepaalde regels zijn echter belangrijk om te respecteren:

  • Beoefen deze sporten uitsluitend met bewoners die onder hetzelfde dak wonen
  • Gebruik uw eigen boot / uitrusting
  • De douches, kleedkamers en cafetaria’s blijven gesloten

Alle verhuur, lessen, groepsactiviteiten en grensovergangen blijven gedurende deze periode verboden.

Let wel : pleziervaart is enkel toegestaan binnen het kanaal- of rivierpand waarin de thuishaven gelegen is. Dit betekent dat pleziervaartuigen voorlopig niet geschut worden.

Er werd ondertussen ook besloten dat autorijden is toegestaan voor het beoefenen van deze sporten. Maar pas op, want er blijft een begrip van “noodzakelijke verplaatsing” in het ministerieel besluit dat onzekerheid schept over de afstand die is toegestaan om deze sporten aan de kust te beoefenen. Dit moet worden opgelost vanaf 18/05 indien reizen in België wordt toegelaten volgens dezelfde regels. Er wordt in elk geval aangeraden om een aansluitingsbewijs bij een watersportclub te kunnen voorleggen in geval van controle.

Voor een volledig overzicht van de maatregelen kan U terecht op: https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/protocol_pleziervaart_04mei_10mei.pdf

De meeste sportclubs heropenen hun faciliteiten al en bieden beperkte service.

Wat het buitenland betreft :

  • In Frankrijk zal pleziervaart pas ten vroegste na 29 mei toegelaten zijn.
  • In Nederland zijn niet alle havens open maar kan er wel gevaren worden.

We wensen u een goede start van het seizoen!